Lista Kancelarii

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

  • Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych lub prawa własności przemysłowej,zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej pobierz

  • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

  • Interwencja uboczna pobierz

więcej