Lista Kancelarii

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Porozumienie o zawieszeniu układu zbiorowego pracy pobierz

  • [DRUK ZP-23] Informacja o wykonywaniu czynności nowych lub o powtórzeniu czynności pobierz

  • [KW-ODPIS] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierz

  • KRS- W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, k pobierz

więcej