Lista Kancelarii

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o przyznanie pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych pobierz

  • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność pobierz

  • Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika pobierz

więcej