Lista Kancelarii

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- WH Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • KRS- WK Organy podmiotu, wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki pobierz

  • KRS- WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej pobierz

więcej