KANCELARIA AUDYTORSKO-KSIĘGOWA BOŻENA KŁOS

 • ul.Hrubieszowska 47/36

  71-047 Szczecin

  Telefon: 502543122

  E-mail: bozena.klos@wp.pl

  Strona www:

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [KRS-WF] Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu pobierz

 • [DRUK ZP-1/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pobierz

więcej