Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Pado

 • Heleny Marusarzówny 2A

  35-302 Rzeszów

  Telefon: 725666696

  E-mail: kancelaria@adwokat-tomaszpado.pl

  Strona www: http://www.adwokat-tomaszpado.pl/

  Kancelaria ma swą siedzibę w Rzeszowie. Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie publicznym a w szczególności w prawie zamówień publicznych, prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym, postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Kancelaria posiada również doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego, prawa własności intelektualne, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych. Kancelaria świadczy swe usługi zarówno klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym. Kancelaria oferuje klientom indywidualnym (rodzinom) usługi abonamentowe. W ramach tej usługi kancelaria świadczy stałe doradztwo prawne w sprawach rodzinnych, konsumenckich, sprawach związanych z zawieraniem wszelkich umów i spraw administracyjnych.

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy pobierz

 • Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania pobierz

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu I pobierz

 • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie pobierz

więcej