AGNOSCO Kancelaria Prawa Gospodarczego

 • ul. Nożownicza 4/6

  50-119 Wrocław,

  Telefon: 071 341 85 20

  E-mail: agnosco@agnosco.pl

  Strona www: http://www.agnosco.pl/

  Kancelaria Prawna AGNOSCO od ponad 20 lat działa na rynku usług prawnych. Świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jak również klientów indywidualnych. Doradzamy w pełnym zakresie m. in. prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego, podatkowego, budowlanego. Prowadzimy również kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Klientom indywidualnym oferujemy: - udzielanie bieżących porad i konsultacji - przygotowywanie i opiniowanie umów (m. in. nabycia nieruchomości, zabezpieczających, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, leasingu, deweloperskich, o roboty budowlane) - sporządzanie opinii prawnych - reprezentację w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym -ocenę sytuacji prawnej wynikającej z zawartych umów

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o rentę socjalną pobierz

 • ZUS ZFA Zgłoszenie, zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej pobierz

 • Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony za wypowiedzeniem pobierz

 • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

więcej