Kancelaria Radców Prawnych M. Wojciechowska - Szac G. Kotarba s.c.

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Testamentu własnoręczny pobierz

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

  • Pozew o zwrot zadatku pobierz

więcej