Kancelaria Prawna Ewa Michalska

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego pobierz

  • KRS ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • [PIT-2] - Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierz

  • Skarga dłużnika na czynności komornika pobierz

więcej