Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 • ul. Dąbrowskiego 22 pok. 105

  40-032 Katowice

  Telefon: 032 201 44 56

  E-mail: sekretariat@radca.prawny.com.pl

  Strona www: http://www.radca.prawny.com.pl/

  Oferujemy pomoc prawną w zakresie: udzielania pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa, sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych, opracowywania projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń, zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach, reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami (w tym w postępowaniu grupowym), urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism. prowadzimy obrony w sprawach o wykroczenia, w postępowaniach dyscyplinarnych i w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności podmiotów zbiorowych; reprezentujemy – również w postępowaniach: karnym, karnym skarbowym, o wykroczenia, a także w postępowaniu o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, pokrzywdzonego, powoda cywilnego, oskarżyciela posiłkowego, osobę zobowiązaną do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenienta; - doradzamy w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody.

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • KRS-W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka jawna, partnerska, komandytowa pobierz

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego pobierz

 • KRS- W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

więcej