ZAJĄC ANDRZEJ, ANNA, RADCY PRAWNI. KANCELARIA

 • Kielecka 2

  31-526 Kraków

  Telefon: 12 411 67 71

  E-mail: kancelar@bci.pl

  Strona www:

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem pobierz

 • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania pobierz

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia pobierz

 • KRS- Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa pobierz

więcej