Grzegorz Pacek Kancelaria Radcy Prawnego

 • Bystra 133c

  43-346 Bielsko-Biała

  Telefon: 606436783

  E-mail: grzegorz@pacek.name

  Strona www: http://www.kancelariaip.pl/

  Kancelaria świadczy pomoc prawną przede wszystkim w zakresie prawa własności intelektualnej i innych praw powiązanych z dobrami niematerialnymi. W szczególności więc polecam swoje usługi odnośnie takich materii jak: - prawo autorskie - prawo prasowe - prawo własności przemysłowej (w tym zwłaszcza znaki towarowe i wzory przemysłowe) - usługi świadczone droga elektroniczną (e-commerce) - zwalczanie nieuczciwej konkurencji - dobra osobiste (w tym ochrona wizerunku) - prawo mediów - prawo reklamy - spory o domeny internetowe - ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - ochrona danych osobowych - prawo komputerowe W ramach prowadzonej obsługi prawnej mogę zaoferować: - przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów - przygotowanie opinii prawnych, ekspertyz, analiz - przygotowanie monitów/odpowiedzi na monity - przygotowanie innych dokumentów (np. wewnętrzne instrukcje ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, regulaminy promocji, zezwolenia na wykorzystanie wizerunku) - udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji w powyższych zakresach - przygotowanie pism procesowych - reprezentacja w sporach sadowych i pozasądowych - audyty i raporty due diligence

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [KW-ZAL] Wniosek o założenie księgi wieczystej pobierz

 • [KRS-WG] Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • [PCC-3] Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych pobierz

 • KRS Z22 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

więcej