Grzegorz Pacek Kancelaria Radcy Prawnego

 • Bystra 133c

  43-346 Bielsko-Biała

  Telefon: 606436783

  E-mail: grzegorz@pacek.name

  Strona www: http://www.kancelariaip.pl/

  Kancelaria świadczy pomoc prawną przede wszystkim w zakresie prawa własności intelektualnej i innych praw powiązanych z dobrami niematerialnymi. W szczególności więc polecam swoje usługi odnośnie takich materii jak: - prawo autorskie - prawo prasowe - prawo własności przemysłowej (w tym zwłaszcza znaki towarowe i wzory przemysłowe) - usługi świadczone droga elektroniczną (e-commerce) - zwalczanie nieuczciwej konkurencji - dobra osobiste (w tym ochrona wizerunku) - prawo mediów - prawo reklamy - spory o domeny internetowe - ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - ochrona danych osobowych - prawo komputerowe W ramach prowadzonej obsługi prawnej mogę zaoferować: - przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów - przygotowanie opinii prawnych, ekspertyz, analiz - przygotowanie monitów/odpowiedzi na monity - przygotowanie innych dokumentów (np. wewnętrzne instrukcje ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, regulaminy promocji, zezwolenia na wykorzystanie wizerunku) - udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji w powyższych zakresach - przygotowanie pism procesowych - reprezentacja w sporach sadowych i pozasądowych - audyty i raporty due diligence

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego pobierz

 • KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • ZUS RSA - Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek pobierz

więcej