KRAWCZYK ANNA D. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • DEK - R Rozliczenie roczne wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • [Kontrola zwolnień lekarskich] - Protokół kontroli pobierz

  • [PIT-12] Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

  • [PIT-28]Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym pobierz

więcej