Kancelaria Adwokacka Jakub Kamiński

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/ZODSZ] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Ewidencja tytułów wykonawczych pobierz

  • [AKC-PA] Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy pobierz

  • Zus Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej pobierz

więcej