Kancelaria Radcy Prawnego Beata Rzepa

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-23] Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu pobierz

  • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości dłużnika na własność pobierz

  • [AKC–4/I] Podatek akcyzowy od paliw opałowych pobierz

więcej