Kancelaria Prawna Noskowicz

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów pobierz

  • Udzielenie prokury pobierz

  • ZUS ZZU- Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego pobierz

  • [DRUK ZP-1/PN] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej