Kancelaria Prawna Noskowicz

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS ZZP- Zgłoszenie zapytania płatnika pobierz

  • KRS ZB Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

  • Wzór wniosku o umorzenie nalezności z tytułu składek ZUS pobierz

więcej