Kancelaria Radców Prawnych Rurewicz i Partnerzy Sp.p.

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • N-9A Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego pobierz

  • Wniosek o umorzenie weksla pobierz

  • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

  • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej pobierz

więcej