KANCELARIA ADWOKACKA adw. Paweł Larisch

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS E-22a wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny pobierz

  • [IFT-1/IFT-1R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania pobierz

  • Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego pobierz

  • [AKC–4/AKC–4zh] Deklaracja dla podatku akcyzowego pobierz

więcej