Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski, Michał Porażyński

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości pobierz

  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

  • [DRUK ZP-21] Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert pobierz

więcej