HABER & HABER KANCELARIA ADWOKACKA

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [SD-3/A] Informacja o pozostałych podatnikach pobierz

  • Oświadczenie o przyjęciu oferty pobierz

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości dłużnika na własność pobierz

  • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

więcej