HABER & HABER KANCELARIA ADWOKACKA

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zawiadomienie o zajęciu praw majątkowych pobierz

  • EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pobierz

  • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (prawo budowlane) pobierz

  • [DRUK ZP-2/LE] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

więcej