Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Obidziński

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZC Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa pobierz

  • [PIT-2a]Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społocznego (przez okres pełnego miesiące kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierz

  • Wezwanie do usunięcia braków podania pobierz

więcej