Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Dąbrowska

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o przyznanie prawa pomocy_osoba fizyczna PPF pobierz

  • ZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych pobierz

  • Plan urlopów (wzór) pobierz

  • [DRUK ZP-15] Zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty pobierz

więcej