Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Dąbrowska

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

  • [AKC–4/AKC–4zh] Deklaracja dla podatku akcyzowego pobierz

  • [PIT-39] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń; zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

więcej