Marianna Poproch-Wesołowska Kancelaria Radcy Prawnego

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym pobierz

  • Pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego pobierz

  • N-9A Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego pobierz

  • [CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

więcej