Lexima. Radca prawny Janusz Iwanicki

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy z pracownikiem tymczasowym pobierz

  • [DRUK ZP-1/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • [INF-I] Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym pobierz

  • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy pobierz

więcej