Lex-Perfekt Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy Lizurej

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS- W6] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa pobierz

  • Wezwanie do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu pobierz

  • Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika pobierz

  • [VAT-UE] – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

więcej