Kancelaria Radcy Prawnego Zdzisław Glimos

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Kwestionariusz osobowy pobierz

  • [WZS-1K] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku pobierz

  • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • [PIT-28]Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym pobierz

więcej