Kancelaria Prawna Mariusz Bobolewski

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [SD-Z2] Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych pobierz

  • Umowa kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego pobierz

  • Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu pobierz

  • [DRUK ZP-1/PN] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej