Indywidualna Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Węgorek

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Interwencja uboczna pobierz

  • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

  • Wniosek o nakazanie złożenia testamentu pobierz

  • ZUS Z12 wniosek o zasiłek pogrzebowy pobierz

więcej