KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN SOBOTA

 • JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO 1

  50-155 WROCŁAW

  Telefon: 502611868

  E-mail: kancelaria@ssap.pl

  Strona www:

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka pobierz

 • [CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

 • [DRUK ZP-1/ZODSZ] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • [SD-3] Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych pobierz

więcej