Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Gajewski

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika pobierz

  • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności pobierz

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka pobierz

więcej