Radca Prawny Magdalena Durczok

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem pobierz

  • [INF-B] Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym pobierz

  • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych pobierz

  • [DRUK ZP-2/PN,NBO,ZOC] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

więcej