Radca Prawny Magdalena Durczok

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o powiadomienie pobierz

  • Pozew o podwyższenie alimentów pobierz

  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy pobierz

  • Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pobierz

więcej