Artykuły specjalistyczne

  • (brak artykułów w danej kategorii)

Zadaj pytanie

prawo gospodarcze

Wzory pism

  • Oświadczenie pozwanego o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym pobierz

  • KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna pobierz

  • Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej pobierz

  • [CIT-8] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

więcej