Artykuły specjalistyczne

  • (brak artykułów w danej kategorii)

Zadaj pytanie

prawo cywilne

Wzory pism

  • KRS- Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych pobierz

  • Pełnomocnictwo rodzajowe pobierz

  • [DRUK ZP-1/ZODSZ] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • ZUS Rw-3 wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej pobierz

więcej