Wzory pism

Prawo handlowe

 • pobierzAneks do umowy spółki cywilnej
 • pobierzOdwołanie prokury
 • pobierzPełnomocnictwo do prowadzenia spraw jednoosobowego przedsiębiorcy
 • pobierzUchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w sprawie dalszego istnienia spółki
 • pobierzUchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie odwołania Członka Zarządu Spółki
 • pobierzUchwała zgromadzenia wspólników w sprawie podziału zysku
 • pobierzUdzielenie prokury
 • pobierzUdzielenie prokury łącznej
 • pobierzUdzielenie prokury oddziałowej
 • pobierzUmowa agencyjna
 • pobierzUmowa dealerska
 • pobierzUmowa doradztwa prawnego
 • pobierzUmowa forfaithingu
 • pobierzUmowa franchisingu
 • pobierzUmowa licencyjna
 • pobierzUmowa spółki cywilnej
 • pobierzUmowa spółki jawnej
 • pobierzUmowa spółki komandytowej
 • pobierzUmowa sprzedaży z odroczonym terminem płatności
 • pobierzWniosek o ogłoszenie upadłości
 • pobierzWniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • pobierzWypowiedzenie udziału spółki
 • pobierzWzór umowy agencyjnej
 • pobierzWzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(1)
 • pobierzWzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(2)
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu pobierz

 • [PIT-11]Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pobierz

 • KRS- WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej