Wzory pism

Prawo handlowe

 • pobierzAneks do umowy spółki cywilnej
 • pobierzOdwołanie prokury
 • pobierzPełnomocnictwo do prowadzenia spraw jednoosobowego przedsiębiorcy
 • pobierzUchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w sprawie dalszego istnienia spółki
 • pobierzUchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie odwołania Członka Zarządu Spółki
 • pobierzUchwała zgromadzenia wspólników w sprawie podziału zysku
 • pobierzUdzielenie prokury
 • pobierzUdzielenie prokury łącznej
 • pobierzUdzielenie prokury oddziałowej
 • pobierzUmowa agencyjna
 • pobierzUmowa dealerska
 • pobierzUmowa doradztwa prawnego
 • pobierzUmowa forfaithingu
 • pobierzUmowa franchisingu
 • pobierzUmowa licencyjna
 • pobierzUmowa spółki cywilnej
 • pobierzUmowa spółki jawnej
 • pobierzUmowa spółki komandytowej
 • pobierzUmowa sprzedaży z odroczonym terminem płatności
 • pobierzWniosek o ogłoszenie upadłości
 • pobierzWniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • pobierzWypowiedzenie udziału spółki
 • pobierzWzór umowy agencyjnej
 • pobierzWzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(1)
 • pobierzWzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(2)
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

 • ZUS Z10 Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego pobierz

 • Umowa o kosztach szkolenia pobierz

 • Wniosek o uznanie za zmarłego pobierz

więcej