Porady prawne

 • 2012-09-20

  Czy jest określony katalog przyczyn bądź powodów, których zaistnienie powoduje umorzenie postępowania egzekucyjnego? Jakie skutki wywiera takie umorzenie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-07-16

  Czy zleceniodawca (znając wcześniej stylistykę zespołu muzycznego - zleceniobiorcy) ma prawo żądać kary z tytułu nienależytego wykonania zadania, motywując to tym, że nie wszyscy goście bawili się podczas imprezy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-07-04

  Na budynek rękojmia wynosi 3 lata .A ile wynosi rękojmia na elementy znajdujące się w budynku i przed nim tzn. instalacje gazową , instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, tarasy, kostkę brukową - podjazd, ogrodzenie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-07

  Jak powinno wyglądać rozliczenie stron z tytułu ulepszenia rzeczy najętej przez najemcę.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-30

  Proszę o poradę z zakresu prawa pracy. Otóż pracodawca ma zamiar zwolnić pracownika, zatrudnionego na czas nieokreślony. Faktycznym powodem zamiaru zwolnienia jest ogólne niezadowolenie pracodawcy z wykonywanych obowiązków przez pracownika (kilkakrotnie w odstępach czasowych pracodawca zwracał pracownikowi ustnie uwagę na niewłaściwe ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-19

  Proszę o wskazanie podstawy prawnej określającej obowiązek powiadomienia pracodawcy przez pracownika o przejściu na zwolnienie lekarskie.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-02

  Witam, proszę o pomoc w rozwiązanu nastepującej sprawy. Firma zakupiła na terenie UE przyczepe kampingową do celów firmowych od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna sprzedaży. Czy należy zapłacić podatek PCC, gdzie zgłosić fakt zakupu i jakie obowiązuja terminy. Jakie czynności należy dopełnić? Czy w razie sprzedaży takiej przyczepy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-20

  Osoba ciężko chora a komornik. Temat opieki i reprezentowania osoby ciężko chorej. Kuzyn ciężko zachorował-paraliż całkowity. Najbliższa rodzina, to jego 80 letni brat. Osoba, która może pomóc to bratanica. Obecnie chory przebywa w ZOL-u pod całodobową opieką lekarska. Jak wiadomo na jego emeryturze jest egzekucja komornicza z tytułu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-14

  Jaki jest okres gwarancji na wykonanie usługi na polegającej na ułożeniu parkietu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-06

  Umowa na wykonanie "Budowy Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego" zawarta w trybie zamówień publicznych posiada następujące zapisy: "1) Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT do wysokości 90 % ceny zafakturowanego elementu. 2) Pozostawione z każdej faktury 10 % wynagrodzenia zwolnione zostanie z chwilą dokonania ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-10

  Tryb: Przetarg Nieograniczony. Okres realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin otwarcia ofert odbył się 23 maja 2011 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Transport sanitarny pacjentów, krwi i materiałów pochodnych oraz transport pacjentów dializowanych na rzecz Zamawiającego - obejmujący: Część Nr 1: Transport ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-04

  Czy pracownik administracji publicznej (stanowiska pomocnicze, urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze) ma prawo legitymować wchodzącego do danego urzędu petenta? Jeśli tak, uprzejmie proszę o wyszczególnienie w jakich przypadkach, jeśli nie - proszę o podanie przyczyny.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-21

  Skarbnik Gminy zatrudniony jest na postawie powołania. Od 13.04.2011 r. przebywa w szpitalu i wg opinii lekarza przez okres 6 - miesięcy przebywać będzie na zwolnieniu lekarskim. Czy Rada Gminy po przedstawieniu wniosku Wójta może powołać na to stanowisko osobę na zastępstwo na okres zwolnienia lekarskiego, czy musi powołać nowego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-29

  Czy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może samodzielnie wytoczyć powództwo na rzecz pracownika?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-30

  Prowadzimy spółkę cywilną. W umowie spółki przyjęliśmy nazwę firmy: (przykład) Fabryka Zabawek „X”. Podczas rejestracji firmy w US (nadanie NIP rejestracja VAT) zażądano od nas wpisania przy nazwie spółka cywilna imię nazwisko ; imię nazwisko. Czy na fakturach zakupu, fakturach sprzedaży pieczątkach wystarczy „Fabryka Zabawek X”, czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-01

  Spółka z o.o. zamierza zawrzeć z osobą nie będącą pracownikiem Spółki umowę zlecenie o następującej treści : 1. W terminie od dnia 2011-04-01 do dnia 2011-04-30 Zleceniodawca zleca , a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonani następującą pracę : UTRZYMANIE PORZĄDKU NA ULICACH I TERENACH ZIELONYCH GMINY "X" 2. Za wykonanie zlecenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-18

  Czy są jakieś polskie lub europejskie normy, przepisy regulujące jaką pojemność powinna mieć paleta wanna wychwytowa ustawiona pod pojemnikami z materiałem niebezpiecznym (beczki 50,100,200L oraz pojemniki IBC 1000L)? Firma, w której te palety mają stanąć ma wdrożone ISO.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-20

  W jaki sposób dziadek może przepisać swój majątek na małoletniego wnuczka (1,5 roku) tak, aby nie mogły mu zaszkodzić osoby trzecie, tzn. jego rodzice, teściowie rodziców, itd., aby nie mogły tego majątku mu odebrać.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-18

  Zamierzam zameldować najemcę do mojego własnego mieszkania na okres 5 lat. Czy w przypadku konieczności wcześniejszego opuszczenia lokalu przez najemcę z jego winy (np. niepłacenia czynszu itp.) lub mojej, przysługuje jemu jakieś roszczenie? Czy w przypadku zakończenia okresu umownego mogę bez problemu wymusić na nim wyprowadzkę bez ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-13

  Inwestorzy często przygotowując nowe projekty budowy i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej wraz z architektami opierają się na ogólnie dostępnych informacjach dotyczących materiałów i wyrobów które w tym projekcie można użyć. Załóżmy teraz taką sytuację że inwestor wybiera sobie jako wzór jakiegoś mebla produkt firmy X. Na ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej pobierz

 • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

 • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym pobierz

 • Wniosek o przyznanie prawa pomocy_osoba fizyczna PPF pobierz

więcej