Pytanie

19.05.2010
W roku 1989 rozpocząłem samodzielną działalność gospodarczą. W roku 1993, w związku z niepewną sytuacją mojej firmy i dla zabezpieczenia się przed ewentualną utratą posiadanego majątku, podpisaliśmy z żoną akt notarialny ustanawiający naszą rozdzielność majątkową. Na szczęście nic złego się nie wydarzyło, moja firma działa do dziś i nieźle prosperuje. Z czasem zupełnie zapomnieliśmy, iż sporządzony został akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową. W okresie od podpisania rozdzielności majątkowej do dziś poczyniłem wiele inwestycji prywatnych i firmowych. Nabyłem nieruchomości, pojazdy i maszyny. Kilkakrotnie występowałem o kredyty, z których jeden jeszcze spłacam. Do dokonywania wszystkich czynności prawnych musiałem przystępować wraz z żoną, gdyż, nie pamiętając o ustanowionej rozdzielności, zawsze podawałem, iż mamy z żoną wspólność majątkową. O sporządzonym w 1993 roku akcie przypomniałem sobie kilka dni temu. Nie wiem jak teraz postąpić? Czy powinienem zgłosić gdzieś fakt istniejącej rozdzielności majątkowej w związku z nabytym majątkiem. Jaki status mają akty notarialne, na podstawie których zawarte zostały przez te wszystkie lata transakcje kupna nieruchomości i kto tak naprawdę jest ich właścicielem. Do kogo należy samochód nabyty wspólnie, a spłacany w kredycie przez moją firmę? Jeżeli będę chciał nabyć kolejną nieruchomość, to czy powinienem podczas sporządzania aktu notarialnego okazać akt potwierdzający rozdzielność majątkową? Czy w przypadku nieokazania aktu o rozdzielności majątkowej notariusz zakłada, iż takowa nie występuje, tzn., że mamy z żoną wspólność ustawową?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (2010) pobierz

  • Z-KW Karta statystyczna wypadku (2010) pobierz

  • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej pobierz

więcej