Pytanie

11.01.2010
Moja była żona w trakcie trwania małżeństwa otrzymała w spadku po matce i jako darowiznę od sióstr prawo lokatorskie do lokalu spółdzielczego ( 02.04.2001r.). Po pewnym czasie ( 23.04.2001r.) wykupiliśmy mieszkanie na własność (bez aktu notarialnego) czyli mieliśmy własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego. W związku z tym stałem się współwłaścicielem mieszkania (tak jest zapisane w spółdzielni mieszkaniowej), chociaż nigdy nie byłem w nim oficjalnie zameldowany. Chcę się dowiedzieć do jakiej części mieszkania mam prawo w przypadku podziału majątku?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

  • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

  • [KRS-WC] Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych pobierz

więcej