Pytanie

08.10.2008
Jestem przed rozwodem i podziałem majątku i w związku z tym mam następujące pytanie. W trakcie trwania małżeństwa żona nabyła nieruchomość (działka z domem)w 1/2 na drodze darowizny i w 1/2 na drodze kupna (w akcie notarialnym jako nabywca występuje tylko żona, nie mieliśmy rozdzielności majątkowej). Następnie wykonana została rozbudowa (dobudowana część w 80% przeznaczona jest na działalność gospodarczą i wynajmowana) a także generalny remont istniejącej części. Inwestycje zostały wykonane ze środków wspólnych (choć żona nigdy nie pracowała, ale chyba to nie ma znaczenia) oraz pieniędzy pożyczonych od moich rodziców. Do jakiej części mogę mieć prawo w związku z podziałem majątku?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność pobierz

  • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

  • ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz

  • Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie podziału zysku pobierz

więcej