Pytanie

08.10.2008
Jestem przed rozwodem i podziałem majątku i w związku z tym mam następujące pytanie. W trakcie trwania małżeństwa żona nabyła nieruchomość (działka z domem)w 1/2 na drodze darowizny i w 1/2 na drodze kupna (w akcie notarialnym jako nabywca występuje tylko żona, nie mieliśmy rozdzielności majątkowej). Następnie wykonana została rozbudowa (dobudowana część w 80% przeznaczona jest na działalność gospodarczą i wynajmowana) a także generalny remont istniejącej części. Inwestycje zostały wykonane ze środków wspólnych (choć żona nigdy nie pracowała, ale chyba to nie ma znaczenia) oraz pieniędzy pożyczonych od moich rodziców. Do jakiej części mogę mieć prawo w związku z podziałem majątku?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-Z] Informacja o wysokości dochodu (straty) z poza rozliczej działalności gospodarcze, prowadzonej przez podaników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym pobierz

  • ZUS ZIUA- Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

  • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu pobierz

  • Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności pobierz

więcej