Pytanie

22.02.2010
Sąd w wyroku rozwodowym (wina z obu stron) orzekł o wspólnym zamieszkiwaniu we wspólnie zajmowanym mieszkaniu. Później (po dwóch latach) żona wystąpiła o podział majątku. Z postanowienia sądu wynika, że mieszkanie należy do majątku odrębnego męża (zakupił je na kilka dni przed zawarciem małżeństwa). Czy taki stan faktyczny oznacza, że mąż jest właścicielem mieszkania i może w każdej chwili zażądać opuszczenia mieszkania przez żonę? Czy aby zmusić ją do opuszczenia mieszkania musi złożyć pozew o eksmisję i zapewnić lokal socjalny(zamienny)? W jakiej korelacji pozostają do siebie orzeczenie o rozwodzie (przyznaje prawo żonie do korzystania z jednego pokoju) i późniejsze postanowienie o podziale majątku (jednoznacznie stwierdza, że mieszkanie należy do majątku odrębnego męża)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

  • DEK - II -a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • INF-W Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art.28 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy pobierz

  • Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 kp) pobierz

więcej