Pytanie

23.03.2009
Czy i w jaki sposób mogę ograniczyć mężowi prawa rodzicielskie? Od prawie 2 lat nie mieszkamy ze sobą. Odeszłam tuż po dużej awanturze, którą zrobił będąc pod wpływem alkoholu, nie był to pierwszy taki jego występ. Od dłuższego czasu nadużywał alkoholu. Po pół roku od odejścia wystąpiłam o alimenty, które sąd mi przyznał. Alimenty są zasądzone na mnie i dwoje naszych małoletnich dzieci. Od 4 miesięcy mąż tych alimentów nie płaci. Jego kontakt z dziećmi jest bardzo ograniczony. Widuje się z nimi maksymalnie raz do dwóch razy w miesiącu i to głównie wtedy, kiedy jego matka prosi o spotkanie z nimi. Sam z własnej inicjatywy raczej nie widuje się z nimi. Nie dzwoni nawet zapytać o nie. Nie interesuje się wcale. Jest to człowiek agresywny, karany, kilka razy groził mi. Ja natomiast mieszkam z dziećmi u moich rodziców i w tej chwili to oni pomagają mi finansowo. Chciałabym ograniczyć mu prawa rodzicielskie, ponieważ nie wnosi on nic pozytywnego w życie dzieci. Po wizytach u niego dzieci są nastawione wrogo przeciwko mnie i moim rodzicom.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu pobierz

  • [KRS-WB] Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • ZUS S72b wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu pobierz

  • Wniosek pracownika o przekazanie sprawy do sądu pracy pobierz

więcej