Pytanie

22.12.2009
Zamierzam ubiegać się o alimenty dla mego dziecka, ponieważ ojciec dziecka nie łoży na jego utrzymanie, nie interesuje się nim oraz nie dokłada się do jego utrzymania. Od czego zależy wysokość alimentów? Czy są jakieś ustawowe kwoty alimentów, których mogę się domagać?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego pobierz

  • KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt - wzór pobierz

  • Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej pobierz

więcej