Pytanie

24.01.2012
Chciałbym przekazać swój majątek na małoletniego wnuka w tak sposób aby nie mieli na to wpływu jego rodzice. W jaki sposób dokonać przekazania majątku?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o świadczenie pieniężne pobierz

  • Pełnomocnictwo ogólne pobierz

  • [DRUK ZP-2] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

  • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia pobierz

więcej