Pytanie

14.06.2012
W decyzji o rozwodzie jest zapis, że mam płacić alimenty na małoletniego syna natomiast nie ma zapisu dotyczącego starszego syna, ponieważ ukończył 18 lat. Obecnie synowie mają 20 i 19 lat, starszy studiuje zaocznie, młodszy studiuje na studiach dziennych, co z alimentami dla synów sami nie są zdolni do samodzielnego się utrzymania.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [Kontrola zwolnień lekarskich] - Protokół kontroli pobierz

  • Sprawozdanie o masie sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • [WZP-1K] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

  • [KRS-WB] Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej