Pytanie

05.07.2012
Jestem osobą niezamężną, mam dziecko. Dziecko ma nazwisko ojca. Sytuacja się jednak między nami tak zmieniła, że nie ma możliwości wspólnego związku. Do jakiego stopnia, w jakim zakresie ojciec biologiczny dziecka może mieć wpływ na dalsze moje i dziecka życie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Odwołanie prokury pobierz

  • [DRUK ZP-11] Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o ... pobierz

  • Wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

  • KRS ZK Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej