Porady prawne

 • 2012-01-18

  Czy obowiązujące przepisy określają wymogi jakie powinna spełniać osoba, która ma zostać opiekunem małoletniego? Czy opiekunem może zostać tylko osoba spokrewniona z małoletnim?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-07

  Czy obowiązujące przepisy określają wymogi jakie powinna spełniać osoba, która ma zostać opiekunem małoletniego? Czy opiekunem może zostać tylko osoba spokrewniona z małoletnim?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-18

  Kiedy sąd może zwolnić opiekuna z obowiązku sprawowania swojej funkcji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-09

  Gmina wybudowała na własnym terenie plac zabaw. Kto odpowiada za ewentualny wypadek dziecka jeżeli w regulaminie korzystania zapisano, że za opiekę odpowiada rodzic lub opiekun dziecka?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-22

  Jakie wymogi trzeba spełniać, aby zostać opiekunem osoby małoletniej? Czy opiekunem takim może być tylko osoba spokrewniona?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Rodzinne i opiekuńcze

Wzory pism

 • [DRUK ZP-12] Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych pobierz

 • ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej pobierz

 • Zarządzenie zabezpieczenia ZZ-1 pobierz

 • KRS Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

więcej