Porady prawne

 • 2012-01-18

  Czy obowiązujące przepisy określają wymogi jakie powinna spełniać osoba, która ma zostać opiekunem małoletniego? Czy opiekunem może zostać tylko osoba spokrewniona z małoletnim?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-07

  Czy obowiązujące przepisy określają wymogi jakie powinna spełniać osoba, która ma zostać opiekunem małoletniego? Czy opiekunem może zostać tylko osoba spokrewniona z małoletnim?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-18

  Kiedy sąd może zwolnić opiekuna z obowiązku sprawowania swojej funkcji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-09

  Gmina wybudowała na własnym terenie plac zabaw. Kto odpowiada za ewentualny wypadek dziecka jeżeli w regulaminie korzystania zapisano, że za opiekę odpowiada rodzic lub opiekun dziecka?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-22

  Jakie wymogi trzeba spełniać, aby zostać opiekunem osoby małoletniej? Czy opiekunem takim może być tylko osoba spokrewniona?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Rodzinne i opiekuńcze

Wzory pism

 • KRS ZB Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • [DRUK ZP-11] Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o ... pobierz

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego pobierz

 • ZUS ZAA Adresy Prowadzenia Działalności Gospodarczej pobierz

więcej