Porady prawne

 • 2012-01-18

  Czy obowiązujące przepisy określają wymogi jakie powinna spełniać osoba, która ma zostać opiekunem małoletniego? Czy opiekunem może zostać tylko osoba spokrewniona z małoletnim?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-07

  Czy obowiązujące przepisy określają wymogi jakie powinna spełniać osoba, która ma zostać opiekunem małoletniego? Czy opiekunem może zostać tylko osoba spokrewniona z małoletnim?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-18

  Kiedy sąd może zwolnić opiekuna z obowiązku sprawowania swojej funkcji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-09

  Gmina wybudowała na własnym terenie plac zabaw. Kto odpowiada za ewentualny wypadek dziecka jeżeli w regulaminie korzystania zapisano, że za opiekę odpowiada rodzic lub opiekun dziecka?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-22

  Jakie wymogi trzeba spełniać, aby zostać opiekunem osoby małoletniej? Czy opiekunem takim może być tylko osoba spokrewniona?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Rodzinne i opiekuńcze

Wzory pism

 • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • DEK-W Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

 • KRS ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy,Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy pobierz

więcej