Pytanie

18.12.2007
Czy to prawda, że jednostka samorządu terytorialnego może zawrzeć zawiązać spółkę kapitałową z prywatnym podmiotem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Testament własnoręczny z zapisem pobierz

  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

  • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

więcej