Pytanie

18.12.2007
Czy to prawda, że jednostka samorządu terytorialnego może zawrzeć zawiązać spółkę kapitałową z prywatnym podmiotem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gdy wiemy kto powinien być uczestnikiem postępowania pobierz

  • Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty pobierz

  • Zgłoszenie pracodawcy do Powiat. Inspekt. Sanitarnego pobierz

więcej