Pytanie

17.02.2009
Czy firma dostarczająca nam towar (zakupujemy u niej materiały budowlane, płatność przelewem) ma prawo żądać od nas oprócz dokumentów rejestrowych naszej firmy, również wynik finansowy za XI'2008 (CIT, PIT-5) oraz VAT 7 za XI'08?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

  • Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju pobierz

  • [PIT-8s] Informacja o wysokości wypłaconego stypendium pobierz

  • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej pobierz

więcej