Porady prawne

 • 2013-01-08

  Kiedy rzecznik patentowy traci prawo wykonywania zawodu (zostaje skreślony z listy)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-01-08

  Czy osoba skazana 3 lata temu za spowodowanie nieumyślnie wypadku komunikacyjnego może prowadzić działalność kantorową?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-25

  Sprzedaję w detalu art. dekoracyjne wśród nich znajdują się fajki wodne i akcesoria do nich. Czy mogę sprzedawać tytoń zapachowy, czy wymagana jest koncesja?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-20

  Czy istnieje możliwość by w toku postępowania o udzielenie koncesji uczestnik mógł zastrzec, iż pewne informacje go dotyczące stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-10

  Czy prawda jest, iż od kwietnia koncesje wydaje się na czas nieokreślony a nie od 5 do 50 lat?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-10

  Posiadam koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Chcę dostarczać gaz lpg odbiorcy, który nie ma koncesji ponieważ jak twierdzi jego obrót roczny nie przekracza 10 000 euro. Czy mogę to robić tylko na podstawie jego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w którym rodzaj przeważającej działalności jest oznaczony kodem 4730Z wg PKD 2007 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-12

  Czy to prawda, że obecnie kasyna mogą być prowadzone dopiero po uzyskaniu koncesji??
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-14

  Podmiot gospodarczy zajmujący się produkcją mebli chce wybudować kotłownię o mocy 10 MW, wytwarzającą ciepło w procesie spalania odpadów drzewnych z produkcji mebli (resztki płyty OSB i wiórowej). Kotłownia będzie wykorzystywać 4 MW ciepła na potrzeby własne podmiotu(ogrzewanie pomieszczeń, procesy technologiczne), zaś 6 MW ciepła ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 57
Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • Porozumienie o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem pracy u innego pracodawcy pobierz

 • Pozew o zadośćuczynienie pobierz

 • Decyzja o wymeldowaniu pobierz

 • Wniosek o ustanowienie kuratora spadku pobierz

więcej