Pytanie

25.11.2010
Sprzedaję w detalu art. dekoracyjne wśród nich znajdują się fajki wodne i akcesoria do nich. Czy mogę sprzedawać tytoń zapachowy, czy wymagana jest koncesja?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/PN,NBO,ZOC] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • ZUS Rp-3a Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty pobierz

  • [DRUK ZP-22] Informacje o wniesionych protestach i odwołaniach pobierz

  • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierz

więcej