Porady prawne

 • 2009-11-25

  Proszę o informację, dotyczącą koncesji na wydobycie żwiru. Z chwilą uzyskania koncesji właścicielem gruntu był mój ojciec (zawarłem z nim umowa dzierżawy na której podstawie otrzymałem dokument uprawniający do wydobycia surowca), teraz toczy się postępowanie o zniesienie współwłasności m.in. w dział spadku wchodzi ziemia na której ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-24

  Chcę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i prowadzić działalność w zakresie ochrony osób i mnienia - agencja ochrony. Jak to zrobić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-04

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia. Chcę zatrudnić pracownika na stanowisko specjalisty ds. handlowych. Jednakże osoba ta była karana w tym roku z art. 291 KK tj. paserstwo. Został skazany na karę grzywny oraz pozbawienia wolności na 8 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. Czy wykonując obowiązki handlowe i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-09

  Dot. dokumentów 17264 oraz 17288. Zgodnie z przedstawionymi odpowiedziami, konsument nie może być przez kredytodawcę obciążany kosztami kredytu w większej wysokości niż 5% wartości kredytu. Wyłączenie stanowi udokumentowane lub wynikające z innych przepisów prawa koszty związane z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-29

  W odpowiedzi na pytanie 16614 pytaliśmy o dokumentację konieczną do przechowywania przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie ochrony mienia i osób w przypadku przekazania tej działalności innej firmie. Chciałbym uściślić pytanie: Przedsiębiorca podpisuje umowę na ochronę mienia z klientem X, ale przekazuje realizację tej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-24

  Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy prowadzącym działaność w zakresie ochrony osób i mienia, jeśli zleca on realizację umów z klientami innej firmie (rownież posiadającej koncesję MSWiA). Jaką dokumentację musi na bieżąco gromadzić taki przedsiębiorca? Czy wystarczy, aby w umowie firma, która "de facto" świdaczy usługę ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-22

  Jakie obowiązki wynikające z przepisów prawa ma przedsiębiorca posiadający koncesję MSWiA w zakresie ochrony osób i mienia? Chodzi mi o wszelkiego rodzaju raporty, kontrole, konieczne do zachowania procedury, opłaty.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-05

  Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać koncesję MSWiA w zakresie ochrony osób i mienia? Jak wygląda procedura uzyskiwania takiej koncesji?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pobierz

 • Umowa kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego pobierz

 • Wzór skargi wierzyciela na zaniechanie czynności komornika pobierz

 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu pobierz

więcej