Porady prawne

 • 2009-06-03

  Zwracam się o wykładnię obowiązującego prawa w zakresie czy o koncesję na prowadzenie usług ochrony i mienia musi zwracać się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność polegającą na produkcji, sprzedaży i obsłudze wielofunkcyjnych urządzeń monitorujących, których zakres działania częściowo obejmuję ochronę mienia w rozumieniu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-06

  Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy wymaga uzyskania koncesji wytwarzanie ciepła we własnej kotłowni zakładowej w ilości 9 MW, z czego na potrzeby własne zakładu służyłoby 7 MW, a innemu zakładowi odsprzedawane byłoby 2 MW ciepła?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-27

  Jakie są koszty uzyskania (otrzymania) koncesji na handel bronią i amunicją myśliwską? Jakie kryteria trzeba spełnić by taką koncesję otrzymać? Jakie przepisy regulują tą kwestię?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-12

  Co grozi przedsiębiorcy, gdy prowadzi się działalność telekomunikacyjną (Internet, TV kablowa, na niewielką skalę) nie dokonując następujących czynności: -brak wpisu w UKE Urząd Regulacji Elektronicznej, -rejestracja programów w KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Tv) - brak umów ze związkami zarządzającymi prawami autorskimi i pokrewnymi ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-01-28

  Jak uzyskać koncesję na otwarcie żwirowni do 2 hektarów?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-01-16

  Jeśli zmienia się forma działalności z spółki cywilnej na jednoosobową działalność co się dzieje z pozwoleniami jak np. koncesje czy na wywóz nieczystości wydawane w trybie decyzji administracyjnej, inne pozwolenia? Bo wiem, że gdy chodzi o spółki np. z o.o. gdyby chcieli przekształcić się w sp. komandytową to można wnieść to jak gdyby ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-31

  Kiedy organ koncesyjny cofa koncesję a kiedy może cofnąć?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-04

  Chcielibyśmy podjąć działalność - prowadzenie stacji paliw: benzyna, olej, gaz. Jakie dokumenty są potrzebne do wydzierżawienia stacji paliw? Czy potrzebne są koncesje lub inne pozwolenia na handel paliwami?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • [CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

 • Odmowa zatrudnienia pracownika po orzeczeniu sądu przywracającym do pracy pobierz

 • [PIT-38] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

więcej