Porady prawne

 • 2008-05-19

  Czy Agencja Ochrony do wykonywania czynności agenta ochrony może zatrudnić na umowę o dzieło emeryta - rencistę nie zgłaszając go do ubezpieczeń społecznych. Czy takie zatrudnienie byłoby zgodne z ustawą o ochronie osób i mienia, ustawą o ubezpieczeniach społecznych, kodeksem cywilnym oraz kodeksem pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-05-06

  Chcę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i prowadzić działalność w zakresie ochrony osób i mnienia - agencja ochrony. Jak to zrobić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-08

  Co powinno znajdować się w rejestrze zatrudnionych pracowników ochrony a także w rejestrze umów w przypadku osoby prowadzącej działalność z zakresu ochrony osób i mienia? Przez ile lat należy trzymać te dokumenty?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-28

  Czy w trakcie trwania promesy organ właściwy do wydania koncesji może odmówić wydania koncesji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-28

  Czy promesa koncesji przechodzi na przekształcona spółkę tak samo jak koncesja?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-27

  W jaki sosób zabezpieczyć tajne informacje firmy w postępowaniu o wydanie koncesji, tak ażeby organ nie udostępniał ich konkurentom?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-27

  Jakie kryteria są brane pod uwagę, jeżeli liczba koncesji jest ograniczona? W jakim trybie się to odbywa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-11

  Czy jeśli prowadzę radio internetowe to muszę starać się o koncesję? Kiedyś zasięgałem informacji i powiedziano mi, że na razie nie ma takiego obowiązku? Czy coś się w tym zakresie zmieniło?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (prawo budowlane) pobierz

 • Umowa użyczenia nieruchomości pobierz

 • Pozew o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej pobierz

 • ZUS ZWPA (Wyrejestrowanie płatnika składek) pobierz

więcej