Porady prawne

 • 2007-12-04

  Kiedy organ, który wydał koncesję może ją cofnąć? I czy jeśli ją odbierze to po jakim czasie można znowu się o nią ubiegać?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-26

  Dowiedziałem sie, że przed występowaniem o koncesję mogę ubiegać się o promesę koncesji, ale nie za bardzo wiem co to tak na prawdę jest i czy sie różni od samej koncesji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-26

  Chciałbym sie dowiedzieć kiedy organ koncesyjny może cofnąć koncesję? Czy jeśli nie zacząłem wykonywać danej działalności w terminie określonym w decyzji koncesyjnej to mogę liczyć się z jej cofnięciem ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-23

  Spółka z o. o. chce się ubiegać o zezwolenie. Czy konieczne jest, aby czynności z tym związanych dokonywał członek zarządu, czy może zająć się tym prokurent albo wspólnik spółki, który ma prawo reprezentacji spółki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-23

  Spółka komandytowo- akcyjna i spółka z o. o. dokonały połączenia przez przejęcie. Spółką przejmującą była oczywiście spółka z o. o. Każda z nich była podmiotem, któremu przyznano wcześniej różnego rodzaju koncesje i zezwolenia. Czy w rezultacie połączenia utraciły one możliwość korzystania z tych koncesji? Czy spółka przejmująca musi ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Prowadzę spółkę komandytową i obecnie chciałbym zająć się dostarczaniem głównie alkoholi 18 procentowych do samolotów. Czy do dostarczania alkoholu w ilościach hurtowych należy zdobyć koncesję? Czy są jakieś różnice w zakresie alkoholi o różnym stopniu stężenia? W której ustawie znajdują się regulacje?
  sprawdź odpowiedź

13 4 5 6 7
Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • Wniosek o urlop bezpłatny pobierz

 • Umowa o współodpow. za powierzone mienie pobierz

 • Wniosek o uznanie za zmarłego pobierz

 • DEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

więcej